انواع ترازو

tarazo1

ظرفیت - دقت توضیحات مارک و مدل دستگاه ردیف
210/42 g 0.00001 - g اتو کالیبره-قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن اصلی AND-GR-202 1
310 g 0.0001 - g اتو کالیبره-قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن اصلی AND-GR-300 2
210 g  0.0001 - g اتو کالیبره-قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن اصلی AND-GR-200 3
120 g  0.0001 - g اتو کالیبره-قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن اصلی AND-GR-120 4
1000 g  0.001 - g مدل جدید - قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن AND-GF-1000 5
410 g  0.001 - g قابل نصب به کامپیوتر - ژاپن AND-GF-400 6
310 g   0.001 - g قابل نصب به کامپیوتر - ژاپن AND-GF-300 7
6100 g   0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر -ژاپن AND-GF-6000 8
4100 g   0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر - ژاپن AND-GF-4000 9
3100 g   0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر - ژاپن AND-GF-3000 10
3200 g  0.01 - g نصب به کامپیوتر-با موتور ضد ضربه-ژاپن AND-FX-3000 i 11
610 g 0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر-ساخت ژاپن اصلی AND-EK-610 i 12
400 g 0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر-ساخت ژاپن اصلی AND-EK-400 i 13
31 kg 0.1 - g باسکولت-اتوکالیبره-نصب به کامپیوتر-ژاپن AND-GP-30 k 14
12 kg  0.1 - g ساخت شینکوی ژاپن SHINKO-AHS 10000 15
6000 g 0.1 - g قابل نصب به کامپیوتر-ساخت ژاپن اصلی AND-EK-6000 i 16
2000 g 0.1 - g قابل نصب به کامپیوتر-ساخت ژاپن اصلی AND-EK-2000 i 17
1200 g 0.1 - g قابل نصب به کامپیوتر-ساخت ژاپن اصلی AND-EK-1200 i 18
10 kg 1 - g با کفه استیل AND-SK 10-P8 19
5000 g 1 - g با کفه استیل AND-SK5000-P8 20
6000 g 2 - g ضد آب-ساخت ژاپن-استفاده از باطری AND-SK6000 WP 21

tarazo2
ظرفیت - دقت مارک و مدل دستگاه ردیف
150 g 0.001 - g MA 150 C 1
210 g 0.0001 - g TE 214 S 2
120 g 0.0001 - g TE 124 S 3
310 g 0.001 - g TE 313 S 4
150 g 0.001 - g TE 153 S 5
410 g 0.01 - g GE 412 6
210 g 0.01 - g GE 212 7
7100 g 0.1 - g GE 7101 8
4100 g 0.1 - g GE 4101 9

لیست ترازوهای متلر سوییس (Mettler)

 

ظرفیت - دقت توضیحات مارک و مدل دستگاه ردیف
320 g 0.0001 - g اتو کالیبره JB1603-FACT 1
302 g 0.0001 - g کالیبره دستی JL 1503-C 2
3100 g 0.01 - g قابل نصب به کامپیوتر JB 3002-L-G 3
1500 g 0.01 - g برق و باطری JL 1502-G 4
810 g 0.01 - g برق و باطری JL 802-G 5
7100 g 0.1 - g قابل نصب به کامپیوتر JL 7001-G 6
 

تماس با ما

موبایل: 09127399631
تلفن: 44068029-021
021-44951394
نمابر:89782671 - 021
3sattari@ gmail.com :Emil

آمیتیس آزما

تجهیزات آزمایشگاهی
لوازم ازمایشگاهی
وسایل ازمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی سیمان
تجهیزات ازمایشگاهی بتن

ارسال پیام برای ما

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده میکنیم. سیاست کوکی.من از کوکی ها در سایت استفاده می کنم. قبول کردن